50 Daimi Belediye Şoför Alımı

50 Daimi Belediye Şoför Alımı

İŞKUR üzerinden 50 daimi personel alımı yapılması için yayımlanan is ilanları kapsamında Belediye şoför alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 50 daimi personel alımı yapılması için Belediye şoför alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Asfalt Fabrikaları kadın otobüs şoförü alacak.

 

Belediye Personel Alımı İlanı Yayımladı Başvurular Ne Zaman Açılacak?

Kadın Erkek KPSS İtfaiye Eri Alımı

 

BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması zorunludur.     


BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına başvurular 03.02.2022 - 04.02.2022 tarihleri arasında https://kariyer.ibb.istanbul/ adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 

ofor-004.png

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2022

Popüler İlanlar