50 Yaş Sınır 15 Temizlik Görevlisi Alımı

50 Yaş Sınır 15 Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden Vakıf 50 yaş sınır sabah 8 akşam 5 çalışacak temizlik görevlisi alımı yapacak. Başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden Vakıf 50 yaş sınır 15 personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Ankara Mamak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


TEMIZLIK GÖREVLISI ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


TEMIZLIK GÖREVLISI ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 50 yaşını doldurmamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Mamak ilçesinde ikamet ediyor olması zorunludur.


TEMIZLIK GÖREVLISI ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 16.02.2022 günü olup başvurular Harman Mah. Abdulhakhamit Cad. No:76/A adresine şahsen yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com haberidir.
 

ankara-mamak-001.png

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2022

Popüler İlanlar