54 Kişilik Kadroya İGDAŞ Personel Alımı İlanı

54 Kişilik Kadroya İGDAŞ Personel Alımı İlanı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 54 daimi personel alımı yapılması için İGDAŞ personel alımı ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında memur alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 54 daimi personel alımı yapılması için İGDAŞ personel alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Gaz Dağıtım 54 mühendis alacak.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların lisans mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların (B) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.
 

BAŞVURU BİLGİLERİ

İGDAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 07 Ocak 2022 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/ internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

igdas.png

Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2022

Popüler İlanlar