6 Bakanlık 2 Bin 585 Kamu Personel Alımı Yapıyor

6 Bakanlık 2 Bin 585 Kamu Personel Alımı Yapıyor

6 Bakanlık farklı branşlarda 2 bin 585 kamu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Kadro dağılımı nasıl? Alım yapılan branşlar hangileri?

2 bin 585 Kamu personeli alımı için 6 bakanlık resmi iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında kimler başvurabilir?  www.kariyerkamu.com haberidir.


Gençlik Ve Spor Bakanlığı 1
Gençlik Ve Spor Bakanlığı 923 kişilik memur alımı ilanı yayımladı. Bu kapsamda 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.
Son başvuru tarihi 24 Ocak
 

Gençlik Ve Spor Bakanlığı 2
GSB sözleşmeli personel alımı için yayımladığı ilan ile 652 personel alımı yapacak. 
Son başvuru tarihi 4 Şubat
 

Milli Savunma Bakanlığı 1
MSB memur alımı ilanı ile 80 kişilik kadro için KPSS ile memur alım gerçekleştirilecek. 
Son başvuru tarihi 30 Ocask 


Milli Savunma Bakanlığı 2
MSB personel alımı ilanı ile hizmetli, şoför, memur, güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker, teknisyen gibi farklı mesleklerden 93 işçi ve memur alacak.  
Son başvuru tarihi 31 Ocak


İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı 17 memur alımı yapacak.
Son başvuru tarihi 7 Şubat


Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye genelinde 250 memur alımı yapılması için resmi iş ilanı yayımladı. 
Son başvuru tarihi 11 Şubat


Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanı ile Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sınavla engelli ve engelsiz 10 sözleşmeli personel alımı yapacak. 
Son başvuru tarihi 14 Şubat


Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı 550 devlet memuru alını yapılması için ilan yayımladı. 
Son başvuru tarihi 23 Şubat
 


KAMU PERSONEL ALIMI ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


KAMU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi değişiklik göstermekte olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 

Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2022

Popüler İlanlar