6 İlde Kamu Kurumları 10 Pozisyon 17 Personel Alıyor

6 İlde Kamu Kurumları 10 Pozisyon 17 Personel Alıyor

6 şehirde kamu kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 10 pozisyon için 17 personel alınıyor.

6 şehirde kamu kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 10 pozisyon için 17 personel alınıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Afyonkarahisar SYDV
Proje Yazma Elemanı 1 Kişi – En Az Lise Mezunu

afyon-sydv1-002.jpgafyon-sydv2-002.jpg
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Organizasyon Personeli  1 Kişi – Kadın
Organizasyon Personeli  1 Kişi – Erkek
Mimar 2 Kişi
Bilgisayar Mühendisi  1 Kişi
Başvuru Kılavuzu
Çanakkale Kalkım Belediyesi 
Şoför 1 Kişi – En Az Lise Mezunu

cakakkale.jpg
Çanakkale Geyikli Belediyesi 
Elektrik – Elektronik Teknisyeni  1 Kişi

geyikli.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Destek Elemanı  1 Kişi – Lisans Mezunu
Anketör 1 Kişi  –  En Az Lise Mezunu

isper-destek-personeli-001.jpg

anketor.jpg
Hakkari Belediyesi
Çöp Toplama Görevlisi 2 Kişi

hakkari.jpg
Elazığ Ağın Belediyesi
Şoför 1 Kişi 

elazig.jpg
Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi
Bahçe Bakım Elemanı 4 Kişi – En Az İlkokul Mezunu

afyon-bahce-bakim-elemani.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Genel Başvuru Şartları

**17 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**17 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**17 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**17 Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**17 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 26.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2021