6 İlde KPSS’siz  ve 55-60-65 KPSS Puanla 212 Kamu Personeli Alımı

6 İlde KPSS’siz  ve 55-60-65 KPSS Puanla 212 Kamu Personeli Alımı

Farklı şehirlerde Kamu Personeli Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 6 şehirde farklı kamu kurumları KPSS’siz  ve 55-60-65 KPSS puan ile 212 personel alımı yapıyor.

Farklı şehirlerde Kamu Personeli Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 6 şehirde farklı kamu kurumları KPSS’siz  ve 55-60-65 KPSS puan ile 212 personel alımı yapacağı duyuruldu.

Genel Başvuru Şartları

** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Alım Yapan Kurumlar 

Edirne Belediye Başkanlığı 60 KPSS İle 13 İtfaiye Eri Alımı 
Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021 
Aksaray Taşpınar Belediye Başkanlığı En Az 55 KPSS Puanla Kamu Personeli Alımı
İtfaiye eri, tahsildar ve memur alımı
Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2021 
Çankırı Yaylakent Belediye Başkanlığı  60 KPSS Zabıta Memuru Alımı   
Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2021 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS Şartsız Mühendis Alımı 
GES Proje Mühendisi
Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2021 
Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkanlığı 8 GİH Memur Alımı
Son Başvuru Tarihi: 07 Mayıs 2021 
Muğla Belediye Başkanlığı En Az 50 KPSS Puan İle 171 Memur Alımı 
50 KPSS puan ile 101 itfaiye eri, en az 60 KPSS puan ile 70 zabıta memuru alımı 
Son Başvuru Tarihi: 27 Mayıs 2021 
İBB  KPSS Şartsız 15 Kamu Personeli Alıyor 
6 inşat mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 2 raportör, 4 mimar, 1 harita teknikeri, 1 büro yönetim elemanı alımı 
Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2021 

https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 27 Mayıs 2021