6 İlde SYDV KPSS’siz Personel Alımı Büro Personeli İşçi Şoför Temizlik Görevlisi

6 İlde SYDV KPSS’siz Personel Alımı Büro Personeli İşçi Şoför Temizlik Görevlisi

İŞKUR üzerinden KPSS’siz SYDV personel alımı için yayımlanan iş ilanları kapsamında büro personeli işçi şoför temizlik görevlisi alımı yapılıyor.

İŞKUR üzerinden KPSS’siz SYDV personel alımı yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında Konya Güneysınır Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 1 büro işçisi, , Bursa Karacabey Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 2 büro görevlisi, Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 1 işçi, Zonguldak Kilimli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 1 büro işçisi, Eskişehir Sarıcakaya Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 2 temizlik görevlisi, 1 şoför, Nevşehir Ürgüp Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 1 büro görevlisi ve Konya Cihanbeyli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 1 büro personeli alımı yapıyor. 


KPSS'SİZ SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

 

 

https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/izelman-10-meslekten-belediye-personel-alimi-icin-ilan-yayimladi-8021.htm

KPSS'SİZ SYDV PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


KPSS'SİZ SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ VE İLAN METİNLERİ

İlanlar için son başvuru tarihi değişiklik göstermekte olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen başvuru adreslerine yapılacaktır. 
www.kariyerkamu.com haberidir. 

Konya Güneysınır SYDV
https://media.iskur.gov.tr/52372/konya-guneysinir-sydv-20-01-2022.pdf 
Bursa Karacabey SYDV
https://media.iskur.gov.tr/52287/bursa-karacabey-sydv-21-01-2022.pdf  
Tekirdağ Kapaklı SYDV
https://media.iskur.gov.tr/52453/tekirdag-kapakli-sydv-21-01-2022.pdf 
Zonguldak Kilimli SYDV
https://media.iskur.gov.tr/52449/zonguldak-kilimli-sydv-24-01-2022.pdf 
Eskişehir Sarıcakaya SYDV
https://media.iskur.gov.tr/52443/eskisehir-saricakaya-sydv-25-01-2022.pdf 
Nevşehir Ürgüp
https://media.iskur.gov.tr/52438/nevsehir-urgup-sydv-24-01-2022.pdf 
Konya Cihanbeyli
https://media.iskur.gov.tr/52429/konya-cihanbeyli-sydv-pers-alimi-26-01-2022.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2022

Popüler İlanlar