6 Kamu Kurumu 4 İlde 5 Branş 9 Personel Alıyor

6 Kamu Kurumu 4 İlde 5 Branş 9 Personel Alıyor

6 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 5 pozisyon için 9 personel alıyor.

6 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 5 pozisyon için 9 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Adana Seyhan Belediyesi
Beden İşçisi  1 Kişi

adana-seyhan-beden-iscisi.jpg
İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi
Acil Tıp Teknisyeni  2 Kişi – En Az Sağlık Meslek Lisesi Mezunu

eyupsultan-acil-tip-teknisyeni.jpg
Diyarbakır Kulp SYDV
Temizlik İşçisi 2 Kişi  - En Az Ortaokul Mezunu

diyarbakir-kulp-sydv.jpg
Kayseri Özvatan Belediyesi
Beden İşçisi  1 Kişi

kayseri-beden-iscisi.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Elektrik Teknisyeni  1 Kişi - En Az Meslek Lisesi Mezunu

istanbul-enerji.jpg
İstanbul Bakırköy Belediyesi
Avukat 2 Kişi

bakirkoy-avukat.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**6 Kamu Kurumu 4 İlde personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**6 Kamu Kurumu 4 İlde personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**6 Kamu Kurumu 4 İlde personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**6 Kamu Kurumu 4 İlde personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**6 Kamu Kurumu 4 İlde personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 17.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Nisan 2021