6 Kamu Kurumu 4 Pozisyon 13 Personel Alıyor

6 Kamu Kurumu 4 Pozisyon 13 Personel Alıyor

6 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 4 pozisyon için 13 personel alıyor.

6 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 4 pozisyon için 13 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Yalova Altınova Belediyesi 
Beden İşçisi 3 Kişi – İlkokul

yalova-002.jpg
Samsun Terme Belediyesi
Mimar 1 Kişi

samsun.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Plancısı 5 Kişi

ibb-001.jpg
Afyonkarahisar Salar Belediyesi
Beden İşçisi 2 Kişi – Ortaokul

afyon-004.jpg
Kayseri Özvatan Belediyesi 
Beden İşçisi 1 Kişi

kayseri-006.jpg
Kırıkkale Çelebi Belediyesi
Geomatik Mühendisi 1 Kişi

geomatik.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**4 kamu kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**4 kamu kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**4 kamu kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**4 kamu kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**4 kamu kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 05.05.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 05 Mayıs 2021