6 Pozisyon İlkokul İlköğretim Lise Ön Lisans 55 Memur Ve İşçi Alımı

6 Pozisyon İlkokul İlköğretim Lise Ön Lisans 55 Memur Ve İşçi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 6 pozisyona 55 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında ilkokul, ilköğretim, lise, ön lisans mezunları alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 55 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Muğla MUTTAŞ 22 şoför, 3 büro memuru (engelli) , 4 otopark görevlisi, 6 palamarcı, 2 misafir ilişkileri görevlisi, 18 beden işçisi alacak.
 

MUĞLA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** MUTTAŞ personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.


MUĞLA BAŞVURU BİLGİLERİ 

MUTTAŞ personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 23 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2021