60 Kişilik Kadroya Belediye Şoför Alımı İZELMAN İşbaşvurusu Nasıl Yapılır

60 Kişilik Kadroya Belediye Şoför Alımı İZELMAN İşbaşvurusu Nasıl Yapılır

İŞKUR iş ilanları üzerinden 60 daimi personeli alımı yapılması için Belediye şoför alımı ilanı yayımlandı. En az ortaokul mezunu şoför alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden en az ortaokul mezunu 60 daimi personel alımı yapılması için Belediye şoför alımı İianları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir İZELMAN şoför alımı yapacak.


BELEDİYE ŞOFÖR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve 40 yaşından gün almamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az (D) veya (E) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.
 
İZELMAN İŞBAŞVURUSU NASIL YAPILIR 

İZELMAN personel alımı ilanına başvurular 12.01.2022 - 14.01.2022 tarihleri arasında [email protected] adresine bir sayfalık özgeçmiş gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
ofor-003.png

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar