60 Yaş Sınır En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

60 Yaş Sınır En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 60 yaş sınır en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

İŞKUR üzerinden SYDV 60 yaş sınır 8 en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yaşlı bakım, engelli bakım sertifikası istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sağlık raporu istenmektedir.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Yaşlı Bakım veya Engelli Bakım sertifikası olması zoruludur.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 19.02.2022 günü olup başvurular Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
    
afyon-1-006.pngafyon-2-006.png

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2022

Popüler İlanlar