69 Büro Memuru Alım Şartları

69 Büro Memuru Alım Şartları

İŞKUR iş ilanları üzerinden 69 daimi personel alımı yapılması için Kamu is ilanları yayımlandı. Büro memuru alım şartları ve başvuru bilgilerini google ilk sayfa haberinde paylaşıyoruz.

İŞKUR üzerinden 69 daimi personel alımı yapılması için yayımlanan Kamu is ilanları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi büro memuru alacak. büro memuru alım şartları neler? Google ilk sayfa haberinde...


Büro Memuru Alım Şartları Genel Maddeler

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.
 

İGDAŞ BAŞVURU BİLGİLERİ

İGDAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 11 Ocak 2022 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/ internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. google ilk sayfa
igdas-001.png

Son Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2022

Popüler İlanlar