7 Belediye Başkanlığı Bay-Bayan 47 Personel Alımı

7 Belediye Başkanlığı Bay-Bayan 47 Personel Alımı

İŞKUR üzerinden ilanlarla büro işçisi, destek personeli, temizlik personeli, muhasebe elemanı, mühendis, teknisyen, tekniker… alacak İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Zonguldak , Sivas, Diyarbakır.

İŞKUR üzerinden 7 Belediye Başkanlığı bay-bayan 47 personel alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında temizlik görevlisi, büro işçisi, destek personeli(yardımcı hizmeler), büro yönetimi ve yönetici asistanı elemanı(engelli), temizlik personeli,  aşçı yamağı, garson, mutfak personeli, meydancı, kapı görevlisi, hayvan bakıcısı, muhasebe elemanı, matematik öğretmeni, çevre mühendisi, elektrik teknisyeni, kalite yönetim sistem uzmanı, inşaat teknikeri, ziraat teknikeri, su bilimleri ve mühendisi, su ürünleri mühendisi, ziraat mühendisi, jeoloji mühendisi, veteriner hekim, mimar alacak İstanbul İSPER, İzmir Konak, Antalya Kemer, Aydın Didim, Zonguldak Çaycuma, Sivas Suşehri, Diyarbakır Kulp Belediyesi.
.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 19 Temmuz 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır.

İstanbul İSPER
https://media.iskur.gov.tr/47181/istanbul-personel-yonetim-a-s-19-07-2021.pdf 
Diyarbakır Kulp
https://media.iskur.gov.tr/47195/diyarbakir-kulp-belediyesi-per-ltd-sti-19-07-2021.pdf 
Antalya Kemer
https://media.iskur.gov.tr/47216/antalya-kemer-belediyesi-per-ltd-sti-19-07-2021.pdf 
Aydın Didim
https://media.iskur.gov.tr/47131/aydin-dibel-per-hizm-tur-ins-tem-gida-san-tic-a-s-19-07-2021.pdf 
https://media.iskur.gov.tr/47162/aydin-dihiz-turz-org-deniz-tas-gida-cicek-tem-hiz-san-tic-a-s-19-07-2021.pdf 
İzmir Konak
https://media.iskur.gov.tr/47183/izmir-egesehir-yai-planlama-a-s-19-07-2021.pdf 
Zonguldak Çaycuma
https://media.iskur.gov.tr/47225/zonguldak-caybel-imar-ins-tic-ltd-sti-19-07-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2021