7 Meslekten Daimi Personel Alımı İlanları

7 Meslekten Daimi Personel Alımı İlanları

İŞKUR üzerinden Belediye is ilanları kapsamında 7 meslekten personel alımı yapılacak. Hangi mesleklerden personel alınacak? Kimler başvurabilir?

İŞKUR üzerinden 7 daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Şehir Hatları 1 boru ustası, 1 pompa tahliye ustası, 1 tersane enspektörü, 1 tersane müdürü, 1 gemi hareket sorumlusu, 1 satın alma personeli, 1 kurumsal iletişim personeli alacak.


PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
 

PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 18.02.2022 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/ Genel Başvuru adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2022

Popüler İlanlar