8 Kamu Kurumu 61 Kamu Personeli Alımı Bakanlık Ve Belediyeler

8 Kamu Kurumu 61 Kamu Personeli Alımı Bakanlık Ve Belediyeler

İŞKUR üzerinden farklı şehirlerde 8 Kamu Kurumuna 61 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR üzerinden farklı şehirlerde öğrenim şartsız, lise, ön lisans, lisans mezunu 61 kamu personeli alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İzmir İZELMAN 3 işyeri hekimi, İstanbul Metro
1 bütçe ve raporlama şefi, 1 endüstri mühendisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 11 işçi, İstanbul BAYPAŞ 2 temizlik personeli, İstanbul Sultangazi 2 antrenör, 5 kütüphane görevlisi, 4 yüzme antrenörü, İzmir İZDENİZ 9 iskele personeli, 1 çımacı, Bursa Osmangazi 10 çöp personeli, Manisa BESOT 12 öğretmen alımı yapacağını duyurdu. www.kariyerkamu.com haberidir.


KAMU PERSONELİ ALIMI ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


KAMU PERSONELİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ  

İlanlar için son başvuru tarihi 70.01.2022 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İzmir İZELMAN 
https://media.iskur.gov.tr/51600/izmir-izelman-gen-hiz-tic-a-s-07-01-2022.pdf 
İstanbul Metro
https://media.iskur.gov.tr/51755/istanbul-metro-istanbul-a-s-07-01-2022.pdf 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
https://media.iskur.gov.tr/51782/istanbul-t-c-kultur-ve-turizm-bakanligi-doner-sermaye-isletmesi-merkez-mudurlugu-07-01-2022.pdf 
İstanbul BAYPAŞ
https://media.iskur.gov.tr/51992/istanbul-baypas-bayrampasa-ins-yat-taah-hiz-san-tic-ltd-sti-07-01-2022.pdf 
İstanbul Sultangazi 
https://media.iskur.gov.tr/51999/istanbul-belediyesi-personel-a-s-07-01-2022.pdf 
İzmir İZDENİZ
https://media.iskur.gov.tr/51919/izmir-izdeniz-a-s-07-01-2022.pdf 
Bursa Osmangazi 
https://media.iskur.gov.tr/51909/bursa-osmangazi-belediyesi-personel-a-s-07-01-2022.pdf 
Manisa BESOT
https://media.iskur.gov.tr/51845/manisa-besot-san-ve-tic-a-s-07-01-2022.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2022

Popüler İlanlar