8 Kamu Kurumu Farklı Mesleklerden 49 Kamu  Personeli Alımı

8 Kamu Kurumu Farklı Mesleklerden 49 Kamu Personeli Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 8 Kamu Kurumu farklı mesleklerden 49 personel alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında beden işçisi, temizlik işçisi, şoför, sağlık personeli … alınacak.

İŞKUR üzerinden 8 Belediye Başkanlığı 49 personel alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Şanliurfa Birecik 1 yapı ustası, 1 tamirci ustası, 1 sucu ustacı, 1 sıvacı ustası, 1 kilit taşı ustası, 1 kaynakçı ustası, Eskişehir ESTRAM 5 beden işçisi (temizlik), Kayseri Ulaşım 2 beden işçisi, İstanbul Beylikdüzü 5 çöp kamyonu sürücüsü, Sakarya Akyazı 2 beden işçisi, 2 temizlik görevlisi,  Tekirdağ Otopark
5 engelli beden işçisi, Bursa Osmangazi 10 çöp personeli, Mersin Büyükşehir 1 psikolog, 3 fizyoterapist, 1 acil tıp teknisyeni, 5 evde temizlik personeli, 2 evde hasta bakımı meslek elemanı alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 15 Ekim  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Şanliurfa Birecik 
https://media.iskur.gov.tr/49307/sanliurfa-bitecik-firat-hizm-san-tic-a-s-15-10-2021.pdf 
Eskişehir ESTRAM
https://media.iskur.gov.tr/49370/eskisehir-estram-hafif-rayli-sis-ulas-san-tic-a-s-15-10-2021.pdf 
Kayseri Ulaşım 
https://media.iskur.gov.tr/49382/kayseri-ulasim-tur-ins-taah-tic-a-s-engelli-personel-alimi-15-10-2021.pdf 
İstanbul Beylikdüzü
https://media.iskur.gov.tr/49396/istanbul-beylikduzu-belediyesi-per-a-s-15-10-2021.pdf 
Sakarya Akyazı 
https://media.iskur.gov.tr/49397/sakarya-akbelde-ins-taah-yat-paz-sag-hizm-a-s-15-10-2021.pdf 
Tekirdağ Otopark
https://media.iskur.gov.tr/49418/tekirdag-otopark-ulasim-nak-imar-plan-ins-ve-taah-san-ve-tic-a-s-engelli-alim-ilani-15-10-2021.pdf  
Bursa Osmangazi 
https://media.iskur.gov.tr/49292/bursa-osmangazi-belediyesi-per-a-s-15-10-2021.pdf 
Mersin Büyükşehir 
https://media.iskur.gov.tr/49414/mersin-buyuksehir-imar-ins-elek-urt-ozel-guv-hizm-san-tic-a-s-15-10-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021