9 Belediye Başkanlığı 19 Personel  Alımı

9 Belediye Başkanlığı 19 Personel Alımı

İşkur üzerinden yayımlanan ilanlara göre bahçe bakım elemanı, büro memuru, şoför, güvenlik görevlisi, beden ve temizlik işçisi... alacak Afyonkarahisar, İzmir, Bursa, Samsun, Konya, İstanbul, Sakarya.

İşkur üzerinden  Belediye Kurumu daimi personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Afyonkarahisar Düzağaç,Karadilli, İzmir Karaburun, Bursa GEMTAŞ, Mustafakemalpaşa, Samsun Kavak, Konya Karapınar, İstanbul BİMTAŞ, Sakarya Söğüt tarafından yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi, bahçe bakım elemanı, işçi, büro memuru, şoför, güvenlik görevlisi, elektrik teknisyeni, temizlik işçisi, uzman alınacağı bildirildi. 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 30 Mart 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır.

Sakarya Söğütlü

0-b-sakarya-sogut.png
İstanbul BİMTAŞ

0-b-ist-bimtas.png
Bursa Mustafakemalpaşa

0-b-mustafakemalpasa-bursa.png
Konya Karapınar

0-b-konya-karapinar.png
Samsun Kavak

0-b-samsun-kavak-1.png0-b-samsun-kavak-2.png
Bursa GEMTAŞ

0-b-bursa-gemtas.png
İzmir Karaburun

0-b-izmir-karaburun.png
Afyonkarahisar Karadilli

0-b-afyon-karadilli-1.png0-b-afyon-karadilli-2.png
Afyonkarahisar Düzağaç

0-b-afyon-duzagac.png

Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2021