9 Branşta Belediye Personel Alımı İlanları

9 Branşta Belediye Personel Alımı İlanları

İŞKUR iş ilanları ile Belediye Personel alımı yapıyor. Teknik personel, kaynakçı, büro personeli, klima/iklimlendirme ustası, harita mühendisi, arşivci, operator, marangoz alacak İstanbul.

İŞKUR iş ilanları ile Belediye Personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul GOPKENT teknik personel, kaynakçı, büro personeli, klima/iklimlendirme ustası, harita mühendisi, arşivci, operator, marangoz olarak toplam 13 personel alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  özgeçmiş istenmektedir.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** GOPKENT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

GOPKENT personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Kazımkarabekir Mah. 825. Sok. No: 20/2 Gaziosmanpaşa İstanbul adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İLAN METNİ
https://media.iskur.gov.tr/47325/istanbul-gopkent-yonetim-a-s-31-07-2021.pdf

Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2021