9 Devlet Üniversitesi Farklı Şehirlerde 302 İşçi Ve Memur Alımı Yapıyor

9 Devlet Üniversitesi Farklı Şehirlerde 302 İşçi Ve Memur Alımı Yapıyor

9 Devlet Üniversitesi farklı şehirlerde 302 personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında işçi ve memur alımı yapılacak.

9 Devlet Üniversitesi farklı şehirlerde 302 personeli alımı için iş ilanları yayımlandı. Alım yapılan üniversite ve şehirler Google ilk sayfa haberinde. www.kariyerkamu.com haberidir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Son başvuru tarihi 10 Ocak 2022
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 45 kişilik 2022 yılı 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı.  Buna göre büro personeli, mühendis, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi alacak. 
 

Sinop Üniversitesi
Son başvuru tarihi 10 Ocak 2022 
Sinop Üniversitesi 30 sınavsız 4/B sözleşmeli personel alımı ilanları yayımladı. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, teknisyen alınacak. 

 
Bayburt Üniversitesi
Son başvuru tarihi 10 Ocak 2022 
Bayburt Üniversitesi ortaöğretim mezunu 6 koruma ve güvenlik görevlisi ile 4 temizlik personeli alımı yapılması için iş ilanı yayımladı. 
 

Uşak Üniversitesi
Son başvuru tarihi 11 Ocak 2022
Uşak Üniversitesi 12 personel alımı için resmi ilan yayımladı. Büro personeli, güvenlik görevlisi, teknisyen, temizlik personeli alımı yapacak. 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Son başvuru tarihi 13 Ocak 2022
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı ile 2022 yılı 4/B sözleşmeli 58 personel alımı yapacak. Buna göre koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli alınacak.
 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Son başvuru tarihi 14 Ocak 2022 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 14 işçi ve memur alımı yapacak. Buna göre eczacı, tekniker, teknisyen, destek personeli alınacak. 
 

Yozgat Bozok Üniversitesi
Son başvuru tarihi 14 Ocak 2022
Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi personel alımı ilanı ile 28 sözleşmeli işçi ve memur alımı yapacak. 
 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Son başvuru tarihi 18 Ocak 2022
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için yayımladığı ilan ile psikolog, fizyoterapist, ebe, hemşire, laborant, diğer sağlık personeli, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri mühendis, teknisyen, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli alacak. 
 

Çorum Hitit Üniversitesi
Son başvuru tarihi 20 Ocak 2022
Çorum Hitit Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Buna göre 15 temizlik personeli ve 10 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 25 personel alımı yapılacak. 
 


ÜNİVERSİTE İŞÇİ VE MEMUR ALIMI ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


ÜNİVERSİTE İŞÇİ VE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


ÜNİVERSİTE İŞÇİ VE MEMUR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere belirtilen tarihlerde yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2022

Popüler İlanlar