Abant İzzet Baysal Üniversitesi En Az Lise Mezun 5 Temizlik Personeli Alımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi En Az Lise Mezun 5 Temizlik Personeli Alımı

İŞKUR iş ilanları ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesine temizlik görevlisi alımı ilanı yayınlandı. Temizlik görevlisi alım şartları haberimizde.

İŞKUR iş ilanıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yapılan ilan ile üniversite bünyesine 5 kişi temizlik görevlisi alımı yapılıyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İŞKUR kamu alımında 00005322792 numaralı ilanda adayların en az lise mezunu olması kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Bolu Merkezde ikamet etmeleri, ve engelli olması şartını taşıması gerekmekte.

2019 kamu alımı Abant İzzet Baysal Üniversitesi diğer İŞKUR kamu alımında 00005322915 numaralı ilanda adayların en az lise mezunu olması kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Seben ilçesinde ikamet etmeleri, ve engelli olması şartını taşıması gerekmekte.

2019 kamu alımı Abant İzzet Baysal Üniversitesi diğer İŞKUR temizlik personeli kamu alımında 00005323096 numaralı ilanda adayların en az lise mezunu olması kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Yeniçağa ilçesinde ikamet etmeleri ve eski hükümlü veya TMY şartını taşıması gerekmekte.

2019 kamu alımı Abant İzzet Baysal Üniversitesi diğer İŞKUR kamu alımında 00005323045 numaralı ilanda adayların en az lise mezunu olması kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Gerede ilçesinde ikamet etmeleri ve eski hükümlü veya TMY şartını taşıması gerekmekte.

Engelli Nedir?

İlanlardaki engelli olmak ifadesi doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri, ifade etmektedir.

Eski Hükümlü Nedir?

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder,

TMY Nedir?

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.

Başvurmak isteyen adayların 30 Aralık 2019 tarihine kadar İŞKUR iş ilan numaralarıyla başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden iş arayan girişi yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2019