Adalet Bakanlığı 152 Personel Alımı Kadro Dağılımı

Adalet Bakanlığı 152 Personel Alımı Kadro Dağılımı

Adalet Bakanlığı 152 personel alımı için resmi ilan yayımladı. Alım yapılacak olan iller ve kadro dağılımı haberimizde…

Adalet Bakanlığı 152 personel alımı yapılması için yayımladığı ilan kapsamında  140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis alacak. 


Personel Alımı Genel Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.) 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 


Personel Alımı Özel Şartları 

Psikolog kadrosuna başvuracak adaylar için; 
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 


Veteriner kadrosuna başvuracak adaylar için; 
a) Veteriner lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak, 


Mühendis (İnşaat) kadrosuna başvuracak adaylar için; 
a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak. 


Mühendis (Gıda) kadrosuna başvuracak adaylar için; 
a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak. 


Mühendis (Deri) kadrosuna başvuracak adaylar için; 
a) Deri Mühendisliği lisans programından mezun olmak, 
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak


Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adaylar, başvurularını 03.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler;

a) Fotoğraflı özgeçmiş, 
b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu, 
c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2022

Popüler İlanlar