Adalet Bakanlığı 5000 Kamu Personeli Alımı

Adalet Bakanlığı 5000 Kamu Personeli Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlar kapsamında Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacak sınavla 5000 Uzlaştırmacı alınacak.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlar kapsamında  Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacak sınavla 5000 Uzlaştırmacı alınacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti istenmektedir. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir. 
** Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript) istenmektedir. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir
** Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili 3/8 fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi) istenmektedir.
** Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmamak,.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmama gereklidir.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması,gereklidir.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların avukatlar yönünden baroya kayıtlı olması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmaması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamış olması geeklidir.
**Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların tam ehliyetli olması gereklidir.

BAŞVURU BİLGİSİ

Başvurular 8 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olup adaylar elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden ilgili alanları doldurup, istenilen belgeleri okunaklı biçimde elektronik ortama aktararak göndereceklerdir.
İlan metni link

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2021