Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı 7 Personel Alımı

Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı 7 Personel Alımı

İşkur üzerinden Tufanbeyli Belediye Başkanlığı 7 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alımı yapacağını bildirdi Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı.

İşkur üzerinden Tufanbeyli Belediye Başkanlığı 7 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında  beden işçisi alımı yapacağını bildirdi Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

adana-tufanbeyli.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Adana Tufanbeyli Belediye Başkanlığı personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 24 Haziran 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  İstiklak Mah. Saimbeyli Cad. No:29/2 Tufanbeyli Adana adresine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 24 Haziran 2021