Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alım

Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı yayımladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan ilanda uzman personel, hukuk müşaviri ve destek personeli alınacağı bildirildi.

Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı için ilan yayımlamış olup ilanda 2 uzman personel, 1 hukuk müşaviri ve 1 destek personeli alınacağı duyurulmuştur. 

Genel Başvuru Şartları 

a – Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı  olmamaları gerekmektedir.
b - Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmamaları  gerekmektedir.
c – Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları gerekiyor.
d - Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması gerekmektedir.
e - Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.
f - Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.
g - Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir illerinde ikamet edebilecek olması.

-Uzman Personel İçin Özel Şartlar

**Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak,
**Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.),
**Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.
**MS Office Programlarını, özellikle Word ve Excel programlarını iyi derecede kullanabilmek.
**Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,
**Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda belirtilen alanlarda fiilen çalışmış olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan eğitim veya kursa katılmak: 
a .İç kontrol sistemi,
b. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,
c. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,
d. Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,
e. İnsan Kaynakları,
f. SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,
g. Stratejik planlama,
h. Fizibilite hazırlama.

-Destek Personeli (Mali İşler Görevlisi ) İçin Özel Şartlar

**Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak veya En az 5  yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak.

Hukuk Müşaviri İçin

**Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
**Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
**İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)
-Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 11.12.2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar olup başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından online olarak yapılacaktır.
İlan metnine linkten ulaşılabilir. ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr/ilan/detail/lgayb9bp4vcr2vz

Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2020