Aile Bakanlığı KPSS 60 Puanla 3 Memur Alımları

Aile Bakanlığı KPSS 60 Puanla 3 Memur Alımları

Aile Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine KPSS 60 puanla 3 Memur alımı ilanı yayınlandı. Başvurular Kurban Bayramı sonrası 14 ile 16 Ağustos aralığında sona erecek

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine KPSS 60 puanla 3 Memur alımı yapılacağı Aile Bakanlığı tarafından yayınlandı Başvurular Kurban Bayramı sonrası 14 ile 16 Ağustos aralığında sona erecektir. Başvuru diğer şartlar detayı haberde.

Aile Bakanlığı tarafından 2 şehre KPSS 60 puanla memur alımları yapılacak. Başvuru yapacak adaylar ilanın verildiği şehir üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Ankara Şereflikoçhisar 1 sosyal yardım inceleme görevlisi alımı yapıyor.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. BaşvurularKPSSP3 puan türünden en yüksek puandan aşağı doğru sıralama yapılır. Puan sıralamasına göre de 5 katı kadar aday mülakata çağrılır. Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihi daha sonra bildirilecektir.

Özel Şartlar;

1) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özrü bulunmamak.

2) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

3) Vakfın bulunduğu İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak Başvuru yapacak adaylar başvurularını elektronik ortamda yapacaklardır ayrıca posta yoluyla evrak kabul edilmeyecek olup listeye giren ve mülakata çağrılacak adaylardan evraklarını elden teslim etmesi istenecektir. Bilgi ve belgelerin eksikliği durumunda sorumluluk adayın kendisine aittir.

Mersin Silifke büro görevlisi alımı ve sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı olarak 2 unvanda yapıyor.

Büro Görevlisi Alım Şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

Özel Şartlar;

1-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2- 4 (Dört) Yıllık Yüksek Öğretim Kurumu olan Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi v.b. fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi , Ekonometri, Muhasebe ve Denetim, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

3- Bilgisayar Programlarını kullanmak.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alım Şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarının 4 yıllık (lisans) eğitim veren; Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun olmak. Bilgisayar Programlarını kullanmak.

Başvuru yapmak için tıklayın.

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2019