Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 840 Personel Alımı Başvuruları 26 Haziran Son Gün!

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 840 Personel Alımı Başvuruları 26 Haziran Son Gün!

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı 840 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruları26 Haziranda Bitecek. Detaylar ve tüm bilgiler haberimizde…

En Az İlköğretim Mezunu;

Kamu kurumları ve üniversiteler tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında KPSS 'li ve KPSS' siz en az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği açıklandı.

840 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! BAŞVURULAR 26 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21,  Ankara Üniversitesi 557,  Karadeniz Teknik Üniversitesi 82,  Balıkesir Üniversitesi 93, Selçuk Üniversitesi 27,  Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 45, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 yani toplamda 840 kişi için yayımlanan personel alım ilanlarına adayların en son 26 Haziran tarihinde başvuru yapması gerektiği bildirildi.

Başvuru Şartları;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. En az ilköğretim mezunu olmak,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2020