Akaryakıt İs İlanları 14 Akaryakıt Satış Görevlisi Alınacak

Akaryakıt İs İlanları 14 Akaryakıt Satış Görevlisi Alınacak

İŞKUR üzerinden akaryakıt is ilanları ile 14 daimi personeli alımı yapılması için yayımlanan is ilanları kapsamında akaryakıt satış görevlisi alınacak.

İŞKUR üzerinden akaryakıt is ilanları ile 14 daimi personeli alımı yapılması için yayımlanan is ilanları kapsamında Burdur Bucak akaryakıt satış görevlisi alacak.


AKARYAKIT İS İLANLARI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan 1 adet biyometrik fotoğrafı istenmektedir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


AKARYAKIT İS İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


AKARYAKIT İS İLANLARI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 31.01.2022 günü olup başvurular Cami Mah. Ramazan Selen Bulvarı No:132 Bucak Burdur adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

burdur.png

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022

Popüler İlanlar