Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı Personel Alımı

Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı Personel Alımı

Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda uzman personel ve destek personeli alımı yapılacaktır 

Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı için ilan yayımlamış olup ilanda 2  uzman personel ve 2 destek personeli alınacağı duyurulmuştur. 

Genel Başvuru Şartları 

a – Ankara Kalkınma Ajansı Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı  olmamaları gerekmektedir.
b - Ankara Kalkınma Ajansı Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmamaları  gerekmektedir.
c –  Ankara Kalkınma Ajansı Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları gerekiyor.
d - Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması gerekmektedir.
e - Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.
g -  Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

-Uzman Personel Özel Şartlar

**Java teknolojileri konusunda (JEE, J2SE, EJB 3.x, vb.) en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
**JSP, JSF, Primefaces ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,
**Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,
**Veritabanı ve veri modelleme bilgisine sahip (Oracle Database ve PL/SQL),
**Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
**Hibernate konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
**Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, TFS, vb.) ile yazılım geliştirme veya test deneyimine sahip olmak,
**Kaynak(Source) kontrol araçlarını(SVN, CVS, GIT vb.) kullanmış olmak,
**Tercihen Angular, ReactJS, VueJs gibi Javascript kütüphanelerinin en az birinde bilgili ve deneyimli olmak,
**Tercihen Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,
**Tercihen SOA teknolojileri ile geliştirilmiş projede çalışmış olmak,
**Tercihen Muhasebe veya Proje Yönetim Süreci yazılımlarında görev almış olmak,
**Tercihen Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak,
**Tercihen Atlassian ürünlerinde (Jira, Bitbucket, Bamboo, Confluence) bilgi sahibi olmak.

-Destek Personeli Özel Şartlar

**En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak
**35 yaşını doldurmamış olmak,
**En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
**Bankacılık, mali kontrol, insan kaynakları yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, muhasebe ve finansal raporlama alanlarından birinde asgari 5 (beş) yıl iş tecrübesi sahibi olup bunu belgelendirmek.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 11.12.2020 Cuma günü olup başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ankara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından . online olarak yapılacaktır.
İlan metnine linkten ulaşılabilir.

Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2020