Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Yayımlanan ilana göre Ankara Güzel sanatlar Üniversitesi Personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Güzel sanatlar Üniversitesi Büro personeli (1)alımı yapıyor.

Başvurular 26 Ekim 2020 de başlamış olup 9 Kasım 2020 de bitmiş olacaktır.

Başvurular üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

Başvuru şartları;

•    Türk vatandaşı olmak
•    657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
•    41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
•    Erkek adayların askerliğini yapmış olması veya askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir

İstenilen belgeler;

•    Başvuru formu
•    Sınav sonuç belgesi
•    Nüfus cüzdanı
•    İkamet belgesi
•    Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı belgesi
•    Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü
•    Adli sicil kaydı
•    Askerlik durum belgesi
•    Milli eğitim bakanlığınca onaylı veya üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden düzenlenen kurs sonucu alınan eğitim sertifikası, katılım veya kur bitirme belgesine sahip olmak
•    Fotoğraf

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Güzel sanatlar Üniversitesi Büro personeli (1)alımı yapıyor.

Son Başvuru Tarihi: 09 Kasım 2020