Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2022 yılı 4/B sözleşmeli personel alımı ile 45 büro personeli, mühendis, tekniker, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi alacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 45 kişilik 2022 yılı 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı.  Buna göre büro personeli, mühendis, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi alacak.


4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.) 
3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu başvuracaklar için herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kiloyu gösterir belge ile belgelemek (Erkek aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 167 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 58 kg az, 78 kg çok olmamak. Kadın aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 162 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 54 kg az, 73 kg çok olmamak ) 
4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu. 
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 
8. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. 
10.Yönetici tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak. 
11.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
12.5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.


Büro Personeli 1
- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (70) puan almış olmak


Büro Personeli 2
- Özel Eğitim veya Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az (70) puan almış olmak 


Mühendis 
- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az (70) puan almış olmak.
 

Tekniker 
- Yükseköğretim Kurumlarının Restorasyon ve Konservasyon, Restorasyon, Mimari Restorasyon, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Bina Koruma ve Yenileme ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (65) puan almış olmak.


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 
- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (65) puan almış olmak. - Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik kimlik kartı) 
 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) 
- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (65) puan almış olmak. - Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik kimlik kartı) 


Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/ Temizlik Görevlisi) (Erkek)
Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak. - MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak.


Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/ Temizlik Görevlisi) (Kadın) 
- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak. - MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak. 


4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

1. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 2. İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online (çevrimiçi) olarak adaylar tarafından başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 
3. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2022

Popüler İlanlar