Ankara Üniversitesi 5 Kamu Personeli Alımı

Ankara Üniversitesi 5 Kamu Personeli Alımı

DPB iş ilanları ile yayınlanan kamu alımında Ankara kamu iş ilanı olarak 5 kamu personeli alımı yapılacak. 2020 Ankara iş ilanı başvuru şartları neler?

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen kamu alım ilanı ile Üniversitenin bilgi işlem daire başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılacak 5 sözleşmeli kamu personel alınacak. Alınacak personellerin beşide Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak alınacak maaşları kendi içlerinde farklılık gösterecek.

2020 kamu personel alımına kimler başvurabilecek?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıyan,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan,

Yukarıdaki bendde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacak)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi şartları bulunmakta.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren 04 Şubat 2020 tarihine kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl yerleşkesi Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2020