Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 farklı unvanda 315 Personel alımı!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 farklı unvanda 315 Personel alımı!

Ankara üniversitesi tıp fakültesi İŞKUR üzerinden yayımladığı alım ilanına göre 3 farklı unvanda 315 personel alımı yapacak. Detaylar haberimizde...

3 farklı unvanlar da yapılacak alımların unvanlar Güvenlik görevlisi, Temizlik Görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı olarak belirtilmiştir.

Ankara üniversitesi güvenlik görevlisi alımı içini aranan şartlar(45 personel);

1.    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2.    18 yaşını tamamlamış olmak.
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5.    Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6.    Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
8.    Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
9.    Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10.    İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11.    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
12.    Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
13.    Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.
14.    01.01.2022 ve sonrası tarihli geçerliliği olan Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
15.    1 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak ve Çalışma Belgesi ve/veya SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
16.    Alınacak Güvenlik Görevlilerinin Ankara Üniversitesi Hastanelerinin ihtiyacı doğrultusunda sayıca ayrılması için cinsiyetler için ayrı ayrı ilan açılmış olup; Erkek adaylar 00005559219 numaralı ilana başvuru yapabilirler.
Adaylar 29/06/2020 – 03/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

Türkiye  İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28/07/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi Youtube’ den canlı olarak yayımlanacaktır.

Temizlik görevlisi için başvuru şartları(98 personel);

1.    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2.    18 yaşını tamamlamış olmak.
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5.    Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6.    Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
8.    Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
9.    Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10.    İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11.    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
12.    Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
13.    Üroflowmetre Sistemleri Temizliği Sertifikasına sahip olmak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/06/2020 – 03/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak 0000555219 ilan numarası ile başvuru yapabilirler.

Türkiye  İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28/07/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi Youtube’ den canlı olarak yayımlanacaktır.

Hasta ve Yaşlı bakım elemanı için aranan şartlar(172 personel);

1.    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2.    18 yaşını tamamlamış olmak.
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5.    Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6.    Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
8.    Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
9.    Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10.    İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11.    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
12.    Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
13.    Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olma.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/06/2020 – 03/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak 00005559232 ilan numarası ile başvuru yapabilirler.

Türkiye  İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28/07/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi Youtube’ den canlı olarak yayımlanacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN;

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2020