Araç Sahipleri İçin Yeni Gelişme! Trafik Cezasına İtiraz Kararı Çıktı

Araç Sahipleri İçin Yeni Gelişme! Trafik Cezasına İtiraz Kararı Çıktı

Emniyet’in kestiği para cezasını sulh ceza hakimliği iptal etti

Muğla’da  fahri trafik müfettişi, bir sürücünün direksiyon başında seyir halindeyken  cep telefonu ile konuştuğu için tutanak tutar ve bunun üzerine görevli polis memuru da para cezası keser. Tutanağı alan sürücü cezaya itiraz ediyor  ver ardında  Emniyet’in savunmasına rağmen sulh ceza hakimliği, trafik para cezasını iptal ediyor. 

Muğla Menteşe Sıtkı Koçman Caddesi’nde fahri trafik müfettişi, bir sürücünün direksiyon başında seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu yönünde, aracın plakasını da yazarak tutanak tutup, elektronik sisteme yüklemiş.
Bildiği üzere  fahri trafik müfettişlerinin trafik cezası düzenleme yetkisi yoktur. Sadece tespit ettikleri trafik kuralı ihlallerine ilişkin tutanak düzenlerler.
Sonrasında bu düzenledikleri tutanağı bir hafta içinde bir trafik birimine teslim eder veya elektronik sisteme yüklerler. Düzenlenen bu tutanağa yönelik, aracın tescil plakasının bağlı olduğu İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru tarafından idari trafik para cezası karar tutanağı düzenlenir.

Muğla’da yaşanan olayda da aracın tescilli olduğu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenler ve aracın tescilli olduğu adrese iletir. Seyir halinde cep ve araç telefonu kullanılmasını yasaklayan trafik kuralı ihlal edildiğinden 2021 yılı için 314TL tutarında olan ceza uygulanır. Tutanağı alan sürücü, aracı sürerken cep telefonu kullanmadığı iddiası ile, Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazını yapıyor.

İspat Sorumluluğu Kimde

Emniyet’in savunması, kural ihlali yapan ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlarda plaka ile araç sahibine ulaşabileceği yönündedir. Emniyet Müdürlüğü, trafik cezasına itiraza verdiği cevapta, kamu görevlilerince işleme alınan tutanağa itirazlarda ispat yükünü ceza yazılan kişiye devreden kurallar ile hukuki veya fiili varsayımların olduğu belirtir:

“Fahri trafik müfettişlerinin Karayolları Trafik Kanunu’nun suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce kendilerine verilen tutanak veya elektronik yetki ile kural ihlali tespit ederek tutanak düzenleme ve aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderme yetkisi mevcut.
Fahri trafik müfettişinin düzenlediği kural ihlali tutanağına göre ceza yazılan aracın sahibi, belirtilen gün ve saatte başka yerde olduğuna ilişkin veya tespit edilen aracın rengi veya modelinin kendi aracı olmadığına dair somut delil sunarsa, cezadan kurtulabilir.”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün savunmasına karşın sulh ceza hakimliği, buna itibar etmemiş ve Anayasa’nın 38. maddesinde aksi kanıtlanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı ve cezai sorumluluğun şahsi olduğunun belirtildiği, Türk ceza sisteminde de kişilerin suçlu veya kabahatli sayılması için şüpheden uzak somut delillerin ortaya konulması ve şüpheye yer verilmemesi gerektiğini göz önünde tutmuş.

Fahri trafik müfettişlerinin kimliği gizli tutulur ve kişilerle muhatap olması yasaktır. Araç durdurma, belge kontrolü yapma gibi yetkileri yoktur. Görüntü alma, fotoğraf çekme, şahit bulma gibi yükümlülükleri de yoktur. Çağımızın  teknolojik imkanları değerlendirilmek suretiyle denetime imkan verecek delillerin ortaya konulmasının gerekliliği, fahri trafik müfettişinin delil toplamaması gerektiği yönünde yorumlanamaz.

Aksi halde fahri trafik müfettişinin keyfi uygulamaları denetim mekanizması dışında kalacağından, adil olmayan sonuçların ortaya çıkacağı açıktır. İşte bu gerekçelerle sulh ceza hakimi, trafik para cezasını iptal ediyor. 

Fahri Trafik Müfettişi Olarak Kimler Görev Alabilir? 

*Türk vatandaşı, 
*En az 40 yaşında ve yüksekokul mezunu, 
*10 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak. 
*Sürücü belgesinin geçici olarak dahi olsa geri alınmamış/iptal edilmemiş olması, 
*Kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması, 
*Belirli suçlar hariç sabıkasının da olmaması aranır. 
Başvurular, valiliklere yapılır. Bu görev ücret karşılığı yapılmaz
Milliyet Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021