Artık Belgesiz İkinci El Eşya Alıp Satamayacaksınız

Artık Belgesiz İkinci El Eşya Alıp Satamayacaksınız

İkinci El Eşya Ve Hurda Alım Satımlarına 'Belge' Şartı Getirildi İstanbul'da

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tanzim edileceği bildirildi.

İstanbul ilinde Valilik, hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi amacıyla "belge" zorunluluğu getirdi.
İstanbul Valiliği tarafından hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında uyulması gereken konulara ilişkin yayımlanan duyuruda, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu ifade edildi.
İlgili duyuruda, devletin başta kolluk kuvvetleri olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele ettiği, vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesi için her türlü tedbiri aldığı da belirtildi.

Ayrıca yapılan duyuruda "Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım satımı hırsızlığın neden olduğu maddi manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır." ifadelerine de yer verildi.

İkinci El Eşya Ve Hurda Alım Satımlarında Getirilen Yeni Kurallar

1- Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin tanzim edilmesi,
2 -Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi,
3- İkinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi,
4 - Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,
5 - Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması,
6 - Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi,
7 - 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması,
8 - Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, hususlarına riayet edecektir."
9 - Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanacak. 

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2021