Asfalt Fabrikaları 160 Şoför Ve Hizmet İşçisi Alımı

Asfalt Fabrikaları 160 Şoför Ve Hizmet İşçisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 125 daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 125 şoför ve 35 hizmet işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 160 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Asfalt Fabrikaları 125 şoför ve 35 hizmet işçisi alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Asfalt Fabrikaları personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Asfalt Fabrikaları personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Asfalt Fabrikaları personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Asfalt Fabrikaları personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Asfalt Fabrikaları personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Asfalt Fabrikaları personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

asfalt-1.pngasfalt-2.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

Asfalt Fabrikaları personel alımı ilanına başvurular 14.10.2021 - 15.10.2021 tarihleri arasında https://kariyer.ibb.istanbul/ adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021