Asfalt Fabrikaları 300 Daimi Şoför Alıyor

Asfalt Fabrikaları 300 Daimi Şoför Alıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden 300 Kamu Personeli Alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İstanbul İş İlanları kapsamında kamu işçisi olarak 300 daimi şoför alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 300 daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi  otobüs şoförü alacak.


İSTANBUL İBB GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     

istanbul-asfalt-001.png


İSTANBUL İBB BAŞVURU BİLGİLERİ 

İBB personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 24 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  https://kariyer.ibb.istanbul/ adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2021