ASSİSTT 6 Şehirde Engelli Personel Alıyor

ASSİSTT 6 Şehirde Engelli Personel Alıyor

ASSİSTT engelli personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Müşteri Temsilcisi, alınacağı bildirildi İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Ankara, Van, Çorum illerinden.

ASSİSTT tarafından engelli personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında ASSİST, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Ankara, Van, Çorum illerinden müşteri temsilcisi alacağını bildirdi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Dil Sonuç Belgesi istenmektedir.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** AssisTT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**AssisTT  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖZEL ŞARTLAR

İlan metinleri ve başvuru linklerine, aşağıda verilmiş ilgili ilanın linki üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Engelli Müşteri Temsilcisi Çorum
https://assistt.hrpeak.com/G55CZZDNVS52WZMRGPN5GLGRU2.JOB 

assitt-corum.png
Engelli Müşteri Temsilcisi Adıyaman
https://assistt.hrpeak.com/QP4CWA5KMFX4WLMMQC3CT284N2.JOB  

assitt-adiyaman.png
Engelli Müşteri Temsilcisi Van
https://assistt.hrpeak.com/TCWJ3V9JJF3HYNV628BRXFGXZ3.JOB  

assist-van.png
Engelli Müşteri Temsilcisi Diyarbakır
https://assistt.hrpeak.com/Y6VQXZ4WLQAGWGBJLQSLJWE4NA.JOB  

assist-diyarbakir.png
Engelli Müşteri Temsilcisi İzmir
https://assistt.hrpeak.com/U8W4DSJGRXUYYDCS6TKW4365Z2.JOB  

assist-izmir.png
Engelli Müşteri Temsilcisi Ankara
https://assistt.hrpeak.com/F8Y4HU2SVG4XWHVKTUH85LM9PQ.JOB 
assist-ankara.png

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021