Bakanlık Ve Belediye 141 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Bugün Açılıyor

Bakanlık Ve Belediye 141 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Bugün Açılıyor

Farklı branş ve farklı şehirlerde Bakanlık ve Belediye 141 Kamu Personeli Alımı başvuruları bugün başlıyor. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları kariyer kamu haberde….

Farklı şehirlerde İçişleri Bakanlığı  ve Konya Akşehir Belediyesi Kamu Personeli Alımı için iş ilanları yayımlandı.Buna göre 141 memur ve kamu işçisi alımı yapılaak. . www.kariyerkamu.com haberidir


İçişleri Bakanlığı 36 İlde 124 Sözleşmeli Kamu Personeli Alıyor 
İçişleri Bakanlığı sınavla 124 sözleşmeli kamu personeli alıyor. Buna göre çağrı karşılama operatörü, avukat, mühendis (bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, harita, inşaat, endütri), arşiv uzmanı, mütercim-tercüman, sosyal çalışmacı, psikolog alınacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık.
 

Konya Akşehir Belediyesi Açıktan Atama Yolu İle 17 Memur Ve Zabıta Memuru Alımı 
İŞKUR İş İlanları üzerinden 10 memur 7 zabıta memuru alınacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık.
 


ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 03.12.2021 günü olup başvurular haber içeriklerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 03 Aralık 2021

Popüler İlanlar