Bakanlıklar Ve Belediye 4346 Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Açıldı

Bakanlıklar Ve Belediye 4346 Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Açıldı

Bakanlıklar ve Belediye tarafından yayımlanan ilanlar kapsamında 4346 kamu personel alımı için başvurular bugün açıldı. Alım yapılacak kadrolar haberimizde…

Bakanlıklar ve Belediye tarafından 4346 kamu personel alımı yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında başvurular bugün açıldı. İşte detaylar  www.kariyerkamu.com haberde.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı için resmi ilan yayımladı. Başvurular 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. 

Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Hazine Ve Maliye Bakanlığı yayımladığı ilan ile avukat, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, destek personeli olarak 136 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 21 Ocak günüdür.

Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı KPSS ile memur alımı ilanı yayımladı. 20 kişilik kadroya farklı branşlardan KPSS ile memur alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 21 Ocak günüdür.

İstanbul Esenler Belediye Başkanlığı
Esenler Belediye Başkanlığı lisans mezunu 15 zabıta memuru alımı yapacağını bildiren resmi ilan yayımladı. Son başvuru tarihi 14 Ocak günüdür.


KAMU PERSONEL ALIMI ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


KAMU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere belirtilen tarihlerde yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2022

Popüler İlanlar