Batman Üniversitesi 2 Güvenlik Görevlisi Alımı (Hasankeyf)

Batman Üniversitesi 2 Güvenlik Görevlisi Alımı (Hasankeyf)

İŞKUR kamu iş ilanları ile kamuya lise mezun Güvenlik Görevlisi personel alımı yapılıyor. Yayınlanan ilan ayrıntıları haberimizde.

Batman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından İŞKUR iş ilanı ile bünyesine 2 Güvenlik Görevlisi alımı başvuruları başladı. Yapılacak kamu personeli alımında alınacak personeller daimi ve tam zamanlı olarak Hasankeyf Meslek Yüksekokulu adresinde çalışacaklar. Alınacak personellere yol ve yemek sosyal imkanları verilecek.

İŞKUR İş İlanı 2 Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları

Adayların en az Lise Mezunu olması,

Hasankeyf ikametli olmaları,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak,

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak,

Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır,

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak,

İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak şartları bulunmakta.

Güvenlik Görevlisi Alımı Özel Şartlar

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Devriye gezilmesi için zaruridir.)

Kadınlar için en az 163 cm, erkekler için en az 170 cm boyunda olmak. Vücut Kitle İndeksi=Ağırlık/ Boy(kg/m²)formülü ile hesaplanıp, Ağırlık Alt ve Üst sınırlarının hesaplanmasında vücud kitle indeksinin alt sınırı 19(kg/m²), üst sınırı 26(kg/m²) olarak esas alınacaktır.

Üniversite İş Başvuru İşlemeleri

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan İlan şartlarını taşıyan adaylar, 18 Mayıs 2020 tarihi ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya e-devlet ve Alo170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Hasankeyf Güvenlik Görevlisi alımı başvurusu için iş ilan numarası 00005500784 olarak yayınlandı.

İŞKUR Güvenlik iş başvuru sonrasında 02 Haziran 2020 tarihinde Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda saat 13:00 ile 18:00 arasında kura çekilecek.

Güvenlik Görevlisi alım ilanlarını akıllı telefon uygulamamız ile incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2020