Batman Üniversitesi Daimi Çalışacak Boyacı Alımı 

Batman Üniversitesi Daimi Çalışacak Boyacı Alımı 

İŞKUR kamu iş ilanları ile kamuya daimi Boyacı personel alımı yapılıyor. Yayınlanan ilan ayrıntıları haberimizde.

Batman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan İŞKUR iş ilanı ile bünyesine 1 Boyacı Personel alımı başvuruları başladı. Yapılacak kamu personeli alımında alınacak personeller daimi ve tam zamanlı olarak Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü adresinde çalışacaklar. Alınacak personellere yol ve yemek sosyal imkanları verilecek.

İŞKUR İş İlanı 1 Boyacı Alımı Başvuru Şartları

Adayların en az ilkokul mezunu olması,

Adayların Kozluk, Hasankeyf, Sason, Gercüş, Beşiri, Batman Merkez ikametli olmaları,

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ilgili meslekte çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü),

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır,

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak,

İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak şartları bulunmakta.

Üniversite İş Başvuru İşlemeleri

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan İlan şartlarını taşıyan adaylar, 18 Mayıs 2020 tarihi ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya e-devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Batman Üniversitesi Boyacı alımı başvurusu için İŞKUR iş ilan numarası 00005500939 olarak yayınlandı.

İŞKUR Boyacı iş başvuru sonrasında 02 Haziran 2020 tarihinde Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda saat 13:30 da noter kurası çekilecek.

Daimi Üniversite işçi alım ilanlarını akıllı telefon uygulamamız ile incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2020