BDDK Şoför Sekreter Ve Memur Alımı İçin İlan Yayımladı

BDDK Şoför Sekreter Ve Memur Alımı İçin İlan Yayımladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu idari personel alımı için ilan yayımladı. Buna göre sekreter, şoför ve memur alımı yapılacak. Lise ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Şoför”, “Sekreter” ve “Memur” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır’’ şeklinde ifade edilen ilana göre lise ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurabilecwk.

bddk.png


GeneI Şartlar: 

1) Türk Vatandaşı olmak, 
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak. 
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak. 8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak. 


SINAV BAŞVURUSU: 

Adaylar başvurularını 30 Kasım - 8 Aralık 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. 
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
 -“Şoför” kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak olup uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir. 
-“Memur” ve “Sekreter” kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. 

Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

Tam ilan metni ve detaylar için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 08 Aralık 2021