Beden İşçisi Ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Beden İşçisi Ve Güvenlik Görevlisi Alımı

İŞKUR üzerinden daimi personel alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında beden işçisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 7 daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Bursa Yenişehir beden işçisi ve güvenlik görevlisi alımı yapacak.

 

25 Kamu Personel Alımı Daimi Destek Personeli Ve Büro İşçisi

Üniversite Sözleşmeli Personel Alıyor

 

BEDEN İŞÇİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

 

Kamuya 299 Sözleşmeli Personel Alımı Sona Eriyor

İlkokul İlköğretim Lisans Mezunu Personel Alımı 

 

BEDEN İŞÇİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BEDEN İŞÇİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi  04.02.2022 günü olup başvurular Çayır Mah. tahıl Cad. Hal Blokları K Blok No:12/1 İç Kapı No:101 Yenişehir Bursa adresinden yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com
 

bursa-1-007.pngbursa-2-007.png

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2022

Popüler İlanlar