Belediye 2 Kategoride En Az İlkokul 18-45 Yaş 40 İşçi Alımı

Belediye 2 Kategoride En Az İlkokul 18-45 Yaş 40 İşçi Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 40 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre 10 bahçıvan, 30 temizlik görevlisi alacak Yalova Zirvekent.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 40 işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Yalova Zirvekent.10 bahçıvan, 30 temizlik görevlisi alımı yapacak..  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Yalova Zirvekent personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Yalova Zirvekent personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Yalova Zirvekent personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Yalova Zirvekent.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ 
Yalova Ziverkent personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 22 Mart 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Mehmet Akif Ersoy Mah. Köprübaşı Sok. No:5/9 Çiftlikköy Yalova yapılacaktır.
 
yalova-1-001.pngyalova-2-001.png

Son Başvuru Tarihi: 22 Mart 2021