Belediye 35 Temizlik Personeli  Alımı

Belediye 35 Temizlik Personeli Alımı

İŞKUR is ilanları Belediye temizlik Görevlisi alımı için yayımlanan İstanbul iş ilanı kapsamında 35 personel alınacak. İlana göre 35 temizlik personeli alacak İstanbul Arnavutköy Belediyesi.

İŞKUR iş ilanları İŞKUR temizlik görevlisi alımı için yayımlanan istanbul iş ilanı kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesi 35 personel alınacak. İlana göre 35 temizlik personeli alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

stanbul-arnavutkoy-temizlik-personeli.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Arnavutköy Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 3 Ağustos 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Atatürk Mah. Ömür Sok. No:7/2 Arnavutköy İstanbul adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 03 Ağustos 2021