Belediye 60 Yaşını Doldurmamış Daimi İşçi Alımı

Belediye 60 Yaşını Doldurmamış Daimi İşçi Alımı

İŞKUR İş İlanları üzerinden belediye daimi personel alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 60 yaşını doldurmamış işçi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 7 daimi personel alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Kütahya Tunçbilek Belediyesi beden işçisi alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

kutahya-1-003.pngkutahya-2-005.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Tunçbilek Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 23 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Köprübaşı Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:6/D Tavşanlı Kütahya adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2021