Belediye Başkanlığı 10 Beden İşçisi Alımları

Belediye Başkanlığı 10 Beden İşçisi Alımları

İŞKUR üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 10 işçi alımı yapılması için İstanbul ve Ankara iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alacak Balıkesir Güzel Ayvalık.

İŞKUR üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından işçi alımı yapılması için İstanbul ve Ankara iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Balıkesir Güzel Ayvalık 10 beden işçisi alımı yapacağını bildirdi.

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

Genel Başvuru Şartları

** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

Başvuru Bilgileri

Balıkesir Güzel Ayvalık personel alımı ilanı için başvurular 03.05.2021 - 04.05.2021 tarihleri arasında Kemalpaşa Mah. Atatürk Bul. No: 53 Ayvalık Balıkesir adresine yapılacaktır.

Resmi İlan

balikesir.jpeg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Mayıs 2021