Belediye Başkanlığı 12 Branşta 49 Personel Alıyor

Belediye Başkanlığı 12 Branşta 49 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 49 personel alımı yapıyor Kütahya Tavşanlı Belediyesi Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden Kütahya iş ilanları kapsamında Tavşanlı Belediyesi personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 12 branşta alımı 49 personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Arkeolog                   1 Kişi
Beden İşçisi              33 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Şoför                           3 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Teknisyen                   1 Kişi – Erkek – Meslek Lisesimezunu
Usta (Demirci)             1 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Usta (İnşaat)                2 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Usta (Oto Lastik Tamir)    1 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Usta (Oto Tamir)               1 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Usta (Sıhhi Tesisat)           2 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Usta (Sıvacı)                     2 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Usta (Torna – Kaynak)      1 Kişi – En Az İlkokul Mezunu
Zabıt Katibi                        1 Kişi – En Az Lise Mezunu

Genel Başvuru Şartları

** Tavşanlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Tavşanlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Tavşanlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Tavşanlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Tavşanlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Tavşanlı Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 07.04.2021 günüdür.  Başvurular online yapılacaktır.

tavsanli-basvuru.jpg
Resmi İlan

k1.jpgk2.jpgk3.jpgk4.jpgk5.jpgk6.jpgk7.jpgk8.jpgk9.jpgk10.jpgk11.jpgk12.jpgk13.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 07 Nisan 2021