Belediye Başkanlığı 12 Deneyim Şartsız Personel Alımı

Belediye Başkanlığı 12 Deneyim Şartsız Personel Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı 12 deneyim şartsız personel alınması için iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında 12 garson alacak İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı 12 deneyim şartsız personel alınması için iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.12 garson alacak.  
 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı.personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

izmir-001.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığı. personel alımı ilanı için başvurular 26.07.2021 - 28.07.2021 tarihleri arasında Kuvvetli Mah. Manyası Cad. No:202 Ödemiş İzmir/ Ödemiş Belediyesi Personel Limited Şirketine veya personelhizmetleri@odemis.bel.tr adresinden yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2021